Welkom op PolyDating.eu!

PolyDating is in de eerste plaats een leuke plek gelijkgestemden te ontmoeten. Om deze site zo aangenaam mogelijk te houden is er deze gedragscode. Met deze gedragscode willen we enkele punten duidelijk maken. Goede afspraken maken goede vrienden!

Door deel te nemen aan deze website en door een profiel aan te maken ga je stilzwijgend akkoord met onze gedragscode. Deze gedragscode maakt deel uit van onze algemene voorwaarden zoals vermeld in artikel 9 van onze algemene voorwaarden.

Deze website is 18+!

Deze website is enkel bedoelt voor leden die 18 jaar of ouder zijn. Inbreuken hiertegen leiden tot onmiddellijke uitsluiting

Naakt foto's

Het plaatsen van naaktfoto's is niet toegestaan op onze website. In privé berichten kan je naaktfoto's versturen, echter enkel met wederzijdse toestemming. Indien er hierin onregelmatigheden worden vastgesteld kan dit leiden tot uitsluiting.

Profielfoto's

Profiel foto's zijn verplicht op onze website. Hiervoor dient u een foto van uzelf te gebruiken. Gezichten moeten niet herkenbaar zijn, internet foto's zijn niet toegestaan.

Aanbieden van betalende diensten

Het aanbieden van betalende diensten, zoals escorte, massage, enz., is niet toegestaan.

Ongeoorloofd gedrag

Onder ongeoorloofd gedrag beschouwen we:

  • racisme
  • Seksueel ongeoorloofd gedrag.
  • Het uiten van bedreigingen
  • Heb je kritiek over onze website? Dat kan, maar laat het ons weten via een privé bericht op een respectvolle manier.
  • Publiek uitvechten van ruzies.
  • Discrimineren op basis van uiterlijk, nationaliteit, godsdienst en andere is ontoelaatbaar!
  • Reclame maken of vermelden van andere datingsite's.
  • Promoten of aanmoedigen van druggebruik, in welke vorm dan ook, soft of hard drugs
  • ....

Ongeoorloofd gedrag kan gemeld worden via de "meld" knop.

Nee is nee!

Nee is nee! Indien een profiel geen contact wenst of jou blokkeert respecteer dit! Ga hen niet via andere wegen (ook via like's lastig vallen. Wie dit niet respecteert krijgt eerst een verwittiging, bij een tweede verwittiging wordt je account onherroepelijk geblokkeerd. Let op! Wie een Premium account heeft, heeft hierbij geen recht op een terugbetaling. Zie onze algemene voorwaarden.

Deze site is niet bedoeld om je partner te bedriegen

Polyamorie staat haaks op het "bedriegen" van je partner. Indien we kunnen aannemen of vermoeden dat je partner niet op de hoogte is van je date activiteiten kan dit tot uitsluiting leiden van deze website.

Fake profielen

Heb je een vermoeden dat iemand een fake profiel heeft dan kan dit gemeld worden. De website beheerder is gemachtigd hiervoor een intern onderzoek te doen. Indien blijkt dat een profiel inderdaad "fake" is, zal deze onmiddellijk en onverwijld verwijderd worden. Fake profielen melden kan via de link "Meld" waarna in het daarop volgend dialoog venster "Fake profiel" kan selecteren.

Onder Fake profielen verstaan we leden die meermaals nutteloos afspraken maken tegenover verschillende leden zonder op te dagen op de afspraak. Profielen die zich anders voordoen dan dat ze werkelijk zijn. Zoals, ander geslacht, koppels die geen koppels zijn, enz...

Elke administrator, moderator of medewerker kan beslissen een lid te verwijderen van de site. Een verwijdering van deze website geeft GEEN recht op een eventuele terugbetaling van betaalde abonnementen.

Ongeoorloofd gedrag kan ook hier gemeld worden: https://www.polydating.eu/feedback